Izjava o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama Feelsgood Capital Partners d.o.o.

Feelsgood Capital Partners d.o.o. (dalje u tekstu “FGCP”) zalaže se za vaša prava privatnosti u online svijetu te je posvećen transparentnosti o tehnologijama koje koristi. Pročitajte ove informacije kako biste razumjeli kako i zašto obrađujemo vaše osobne podatke putem internetskih stranica www.feelsgoodcapital.com.  

Sukladno čl. 12., 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: „Opća uredba“), ovim putem vam pružamo osnovne informacije u vezi s postupcima obrade osobnih podataka koji se vrše putem ove mrežne stranice.

Također, dodatne informacije vezano za obradu osobnih podataka povezanih s pružanjem proizvoda i usluga će vam biti dane i na određenim formama i obrascima preko kojih pružate svoje osobne podatke prilikom ulaska u ugovorni odnos s FGCP.  

Voditelj obrade

Feelsgood Capital Partners d.o.o., Ilica 1A, Zagreb, tel: +3851 4876 587, e-mail: osobni_podaci@feelsgoodcapital.com je voditelj obrade u vezi sa postupcima obrade osobnih podataka koji se vrše putem ove mrežne stranice.  

Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka

Prilikom korištenja internetskim stranicama prikupljaju se i obrađuju informacije povezane s vama kao pojedincem, što će omogućiti vašu identifikaciju, izravno ili zajedno s dodatnim informacijama („osobni podaci”). Podaci se prikupljaju isključivo izravno od vas kada ih sami unosite/pružate putem kontakt obrasca ili nam se obratite putem e-maila.

Kada dajete vaše osobne podatke putem kontakt obrasca ili e-maila, obrada osobnih podataka je ograničena na svrhu za koju su prikupljeni (npr. odgovaranje na vaša pitanja i komentare ili ispunjavanje vaših zahtjeva. Osobnim podacima imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar FGCP, obvezane izjavom o povjerljivošću, koje vaše upite obrađuju u svrhu povratnog kontaktiranja.

Korištenje kolačića (cookies)

Na službenim internetskim stranicama www.feelsgoodcapital.com ne koriste se tzv. kolačići (cookies) koji pohranjuju osobne podatke o vama i za koje je potrebna vaša privola.

Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka i kontakt informacije

U svakom trenutku možete zahtijevati ostvarenje prava zajamčenih Općom uredbom, odnosno pravo na povlačenje privole, pristup osobnim podacima, ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas, pravo na ispravak ili brisanje podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka.

Za ostvarivanje svojih prava ili ako imate pitanja u vezi obrade vaših osobnih podataka možete nam se obratiti na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka osobni_podaci@feelsgoodcapital.com. Također, prigovor vezano za obradu osobnih podataka možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb (e-mail azop@azop.hr, tel. 00385 (0)1 4609-000).

Primatelji

Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama, subjektima koji održavaju informatičke sustave FGCP, subjektima potrebnima za slanje pošte i e-pošte, suradnicima FGCP koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezni povjerljivosti, mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. radi pridržavanja odredbi zakona ili tijekom pravnih postupaka u odnosu na FGCP; radi zaštite i obrane prava ili imovine FGCP-a ili, u hitnim okolnostima, radi zaštite osobne sigurnosti klijenata FGCP-a ili javnosti).

Sigurnost osobnih podataka

FGCP prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke FGCP obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.

Izmjene i ažuriranja

FGCP zadržava pravo izmjene ovih informacija i obavijesti o kolačićima u bilo kojem trenutku kako bi prenijeo nove važne informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje FGCP na svojim internetskim stranicama obrađuje vaše podatke to stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja.

Zadnja izmjena 5. veljače 2024.

Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pogledajte našu  Politiku privatnosti za više informacija.