O NAMA

Ulaganje s učinkom uzbudljiva je i brzo rastuća industrija pokrenuta investitorima koji uz financijski povrat očekuju pozitivan utjecaj na društvo i okoliš. Procjenjuje se da je za ostvarivanje 17 globalnih ciljeva UN-a za održivi razvoj potrebno angažirati $30 bilijuna.

Feelsgood investicijski fond za ulaganja s društvenim učinkom osnovan je za ulaganja u hrvatske i slovenske tvrtke koje imaju klasične private equity/venture capital ciljeve ostvarenja financijske dobiti uz komercijalne modele poslovanja, s jakim upravljačkim timom i potencijalom skalabilnosti, te dodatno žele i mogu postići mjerljiv društveni učinak.

Feelsgood traži i podržava tvrtke koje pronalaze načine zadovoljavanje jednog ili više globalnih ciljeva UN-a za održivi razvoj, a mjerljivi učinak je svjesna strategija održivosti unutar njihovog poslovnog modela.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS društvu s ograničenom odgovornošću za upravljenje alternativnim investicijskim fondovima, izdano je 1. kolovoza 2019. godine odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om.

Društvo upravlja FEELSGOOD investicijskim fondom za ulaganja s društvenim učinkom, za čije je osnivanje dobilo odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga rješenjem od 10. lipnja 2020.

Feelsgood ESGpolitika
UN Globalni ciljevi za održivi razvoj
no povertyzero hungergood healthquality educationualityclean wateraffordable energydecent workindustryreduced inequalitieslife on landpeacepartnership